info

16 martie: termenul limită pentru depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică

D204

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi anunţă contribuabilii interesaţi că, luni 16 martie 2015 este termenul limită pentru depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”.

Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române platitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Potrivit instrucţiunilor de completare a formularului şi prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 3883/2013, venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, este asimilat în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Formularul este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de către organele fiscale, sau se poate descărca de pe website-ul A.N.A.F., secțiunea Asistență contribuabili, categoria Toate formularele cu explicații.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − 4 =

To Top