2018, Călărași: Comparativ cu 2017, au fost emise mai puține autorizații de securitate la incendiu

Conform informațiilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călărași, în anul 2018 s-a constatat faptul că nu au fost obţinute 328 autorizaţii de securitate la incendiu în urma lucrărilor de construire şi/sau modificare efectuate.

Compartimentul Avizare-Autorizare a înregistrat un număr de 371 cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, comparativ cu 419 în anul 2017, înregistrându-se o scădere cu 11%, astfel:
~ 156 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2017, când au fost înregistrate 199, în scădere cu 22%. Doar pentru 56 de solicitări au fost emise avize de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2017, când au fost emise 83;
~ 5 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ cu anul 2017, când au existat 2 solicitări.
~ 163 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2017, când au fost 183, în scădere cu 11%. Doar pentru 62 de solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2017, când au fost emise 81, în scădere cu 23%.

În anul 2018 au fost înregistrate 138 solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, dintre care: 132 în domeniul avizării-autorizării și 6 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Comparativ cu anul 2017 s-a înregistrat o scădere cu 39% a numărului de solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate de la 226 la 138 activități.

Unii au citit și asta: