24h/24h

25 iunie: data limită pentru depunerea declaraţiilor fiscale

tax-terms

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi aduce la cunostinta contribuabililor ca, pana la data de 25 iunie 2015 se depun la unitatile fiscale teritoriale urmatoarele declaratii fiscale:

Efectuarea platilor anticipate de impozit pe venit si contributii sociale aferente trimestrului II 2015;

Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, mai puţin impozitul pe salarii; 

Formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se completează şi se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

Formularul 224″Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”

Formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Formularul 301″Decont special de taxă pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de:
► persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, dar neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod;
► orice persoană care nu este înregistrată şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu sunt înregistrată conform art. 153^1 din acelaşi cod, care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi si de produse accizabile pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare;
► persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2),(3), (5) şi (6) din Codul fiscal;
► persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România şi care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României, dar care sunt stabilite în Comunitate;

Formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal (OPANAF 2223/2013)

Formularul 311″ Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal” – se completează şi se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 2224/2013);

Formularul (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile /prestările intracomunitare”se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat în luna de raportare livrări şi/sau achiziţii intracomunitare,precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

Formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional “, se completează şi se depune de către persoanele inregistrate in scopuri de TVA, obligate la plata taxei, precum si care realizeaza in Romania achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × four =

To Top