290 de candidați, la examenul de titularizare din Călărași

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în centrul de examen de la Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu, Călărași,” s-au prezentat 290 de candidaţi din cei 321 candidaţi înscriși.

35 dintre candidaţi s-au retras din motive personale. Nu au fost cazuri de candidați eliminați din concurs.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Unii au citit și asta: