4 avertizări meteorologice „Cod roşu” pentru Călărași

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi este structura abilitată în managementul situaţiilor de urgenţă constituită, potrivit legii, pe niveluri şi domenii de competenţă şi parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Activitatea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Călăraşi este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, O.U.G. nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, Hotărârea nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, O.M.A.I. nr.132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii-cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, O.M.A.I. nr.192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii tehnologice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

În anul 2017, s-au primit de la Administraţia Naţională de Meteorologie 203 atenţionări şi avertizări meteorologice, astfel:

4 avertizări meteorologice „Cod roşu”:
– 2 de ninsoare şi viscol
– 2 de caniculă;

24 avertizări meteorologice „Cod portocaliu”:
– 3 de ninsoare şi viscol
– 1 de ger
– 4 de caniculă
– 9 de preciptaţii abundente
– 7 de intensificări ale vântului;

175 atenţionări meteorologice „Cod galben”:
– 9 de ninsoare şi viscol,
– 2 de ger
– 1 de polei
– 18 pentru intensificări ale vântului
– 61 pentru precipitaţii abundente şi vânt puternic
– 75 de ceaţă
– 8 pentru caniculă
– 1 pentru creşterea debitelor râului Argeş.

Toate aceste atenţionări au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru adoptarea măsurilor necesare limitării efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Prin Ordinul Prefectului nr. 86/15.03.2017 a fost constituită o comisie pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari.

Astfel, în perioada 15.03 – 28.04.2017, comisia a verificat starea de salubrizare a 13 cursuri de apă de pe teritoriul a 29 de localităţi.

Au fost identificate 7 depozite necontrolate de deşeuri menajere şi gunoi de grajd, care nu se aflau în zona de protecţie a cursurilor de apă aferente şi nu puteau provoca pagube la o eventuală perioadă de ape mari. Totuși, comisia a dispus măsuri de igienizare a zonelor afectate de deşeuri în termen de 7 zile calendaristice, pentru administraţiile locale Plătăreşti, Ileana, Mitreni, Borcea, Budeşti, Lehliu şi Modelu.

În urma controlului, comisia a constatat că starea şanţurilor şi rigolelor era corespunzătoare, fiind asigurată secţiunea de scurgere a apelor mari.

În primele două luni ale anului 2017, judeţul Călăraşi a fost sub incidenţa a nouă atenţionări “Cod galben, trei avertizări “Cod portocaliu” şi două avertizări “Cod roşu” privind manifestarea fenomenelor meteorologice de ninsori abundente şi viscol.

În această perioadă, prin Ordin al Prefectului judeţului Călăraşi, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, a fost activat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, format din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Transporturi Feroviare, Secţiei Drumuri Naţionale Călăraşi şi Drumuri Judeţene Călăraşi.

C.J.C.C.I. a fost activat în perioadele 05 – 07 ianuarie, respectiv 10 – 11 ianuarie, având ca scop o coordonare unitară a forţelor şi mijloacelor de intervenţie care au acţionat integrat în teritoriu pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.

Structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă cauzate de viscol şi căderile abundente de zăpadă au intervenit la un număr de 372 intervenţii, astfel:

Activități desfăşurate de către serviciile deconcentrate din subordinea MAI şi MAN:
– număr total intervenţii (ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 210;
– număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în locuinţele personale 20 / numărul persoanelor salvate 21;
– număr intervenţii pentru salvarea persoanelor blocate în autoturismele personale 189 / numărul persoanelor salvate 765;
– număr intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă (intervenţii ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase) 1;
– număr intervenţii pentru deszăpezirea gospodăriilor şi anexelor gospodăreşti – 8;

Total personal implicat: 765
Mijloace utilizate: 383

Activitatea desfăşurată de către serviciile deconcentrate din subordinea Ministerului Sănătăţii:
– număr intervenţii pentru persoanele cu dializă 4;
– număr intervenţii pentru gravide 134;

Total personal implicat: 144
Mijloace utilizate: 27 autosanitare

Secţiile de drumuri naţionale şi de drumuri judeţene au desfăşurat următoarele activităţi:
– deszăpezirea tuturor drumurilor naţionale şi judeţene de pe teritoriul judeţului Călăraşi;
– 22 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru salvarea persoanelor blocate în autoturismele personale;
– 2 intervenţii în sprijinul echipajelor specializate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

Total personal implicat: 152
Mijloace utilizate: 76

În perioada 14 – 22.02.2017, din cauza podului de gheaţă format pe fluviul Dunărea, Braţul Borcea şi Braţul Bala, un număr de 12 ambarcaţiuni navale au rămas blocate în gheaţă în timp ce alte 4 ambarcaţiuni s-au scufundat. În urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime omeneşti. Tot în această perioadă Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi a efectuat cinci misiuni de transport alimente şi combustibil pentru personalul aflat la bordul ambarcaţiunilor blocate în gheaţă, două dintre acestea desfăşurându-se cu ajutorul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi cu participarea preşedintelui C.J.S.U. Călăraşi.

Unii au citit și asta: