445 locuri de muncă disponibile, în evidenţa AJOFM Călăraşi

foto:opiniatimisoarei.ro

În această săptămână, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta, în funcţie de studiile şi calificările deţinute, pentru unul dintre cele 455 locuri de muncă înregistrate în evidenţa AJOFM Călăraşi.

Din totalul celor 455 locuri vacante, 316 posturi sunt disponibile în domeniul confecţiilor textile, pentru ocupaţiile de confecţioner îmbrăcăminte, muncitor necalificat şi mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale.
117 locuri de muncă pot fi ocupate în comerţ, în meseriile/ocupaţiile de: casier, vânzătoare, operator calculator, manipulant mărfuri, lucrător comercial, primitor distribuitor etc.

Diferenţa de 22 posturi sunt disponibile în domeniul transporturilor (şofer maşină mare tonaj, mecanic auto şi vulcanizator), confecţiilor metalice (frezor şi vopsitor industrial), construcţiilor (instalator tehnico sanitar şi de gaze, sudor) sau a altor activităţi, pentru meseriile de asistent farmacie, asistent medical generalist sau operator ghişeu bancă.

Reamintim agenţilor economici faptul că, în conformitate cu art. 10 alin.1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a comunica la AJOFM Călăraşi toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei.

Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligaţia de a anunţa posturile disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693, prin e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, la sediul Agenţiei Locale Călăraşi, sau la punctele de lucru Olteniţa şi Lehliu.

Unii au citit și asta: