54 de angajatori, verificați de ITM Clărași. Ce deficiențe au fost semnalate

În sãptãmâna 25 – 29.01.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în domeniul comerţului, confecţiilor textile, tăierea şi rindeluirea lemnului, lucrări de instalaţii electrice, agricultură, construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, activităţi de protecţie şi gardă, furnizarea de abur şi aer, alte activităţi de tipărire, exploatare forestieră.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 49 de angajatori.

6 angajatori au fost sancţionaţi.

S-au aplicat amenzi în valoare de 1500 de lei și au fost dispuse 88 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 20 de controale.

15 angajatori au fost sancţionaţi.

Pentru remedierea deficientelor, s-au aplicat 32 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au avut ca obiective verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19, identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
* neacordarea drepturilor salariale;
* lipsa programării concediilor de odihnă;
* necompensarea la încetare CIM;
* neacordarea repausului săptămânal;
* neevidențierea orelor prestate;
* necompletarea dosarelor personale;
* lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor pentru încetarea contractului individual de muncă şi a adeverinţelor de venit ;
* planul de prevenire si protecţie revizuit si completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (intocmit in baza evaluarii riscurilor revizuita pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunostinţa lucrătorilor in cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare;
* afisele de la intrare şi din cele mai vizibile locuri din unitate, privind regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, sunt deteriorate;
* unitatea nu a prezentat verificarea ISCIR a echipamentului de munca utilizat pentru manevrat marfa (liza), nu a prezentat autorizatiile ISCIR pentru personalul manevrant al echipamentului de muncă menţionat si totodata nu a prezentat instrucţiunile proprii SSM pentru utilizarea lizei;
* societatea nu avea amplasat un covor electroizolant in zona tabloului electric;
* grupurile sanitare nu erau dotate cu hartie igienica, dezinfectanţi si serveţele din hârtie în curtea depozitului * nu sunt stabilite culoare speciale de acces în incinta depozitului şi de circulaţie pentru angajaţi în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;
* tematica anuală pentru instruirea periodică a personalului nu a fost revizuită şi completată cu instrucţiuni proprii de sănătate și securitate în muncă privind riscurile de infectare şi de răspândire a coronavirusului sars-cov-2;
* angajatorul nu a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi nu a actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru sănătatea angajaţilor;
* in depozitul de produse de uz fitosanitar există obiecte care nu au nicio legătură cu activităţile fitosanitare;
la CT societatea nu a intocmit o instructiune/procedura clara de lucru privind periodicitatea de vizualizare efectuată de către operator la fiecare CT de bloc;
* trusele sanitare existente nu erau complete si nici marcate/semnalizate corespunzator;
* zonele cu EM care nu mai sunt funcţionale de la CT nu erau marcate şi semnalizate cu toate dispozitivele;
* grătarele metalice existente peste canalul de evacuare apa de la CT erau degradate si nu acopereau in totalitate toata suprafaţa;
* tematicile privind instruirea periodica 2021 nu cuprind documentele intocmite de angajator, privind prevenirea răspândirii coronavirusului SARAS-CoV-2 (ERAIP, PPP, IPSSM);
* nu exista concordanţă între tematica privind instruirea periodică și materialele prelucrate lucrătorilor si consemnate in fişele de instruire individuală.

Unii au citit și asta: