in

55 de angajatori, verificați de ITM Călărași

În perioada 13 – 17.03.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 21 de controale.
Dintre acestea, 19 au fost pe muncă nedeclarată.
5 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi în valoare de 8000 de lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 34 de controale.
28 de angajatori au fost sancţionaţi.
Au fost aplicate 51 de avertismente și amenzi în valoare de 27500 de lei.

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: învățământ, comerţ, construcții, transport mărfuri, creșterea păsărilor, silvicultură, agricultură, întreținerea și repararea autovehiculelor, etc.
Neconformităţi constatate:
-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
-angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale;
-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a contractui individual de muncă (CIM) a adeverinţelor de vechime şi extrasului de REVISAL ;
-CIM nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;
-necompensarea concediului de odihnă la încetarea CIM ;
-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal (încetări și suspendări CIM );
-angajatorul nu a elaborat instructiuni proprii de securitate și sănătate în muncă (SSM), conform particularităților si activităților de la locul de muncă;
-planul de prevenire si protecție nu a fost actualizat pentru anul în curs;
-nu exista dovada că lucrătorii desemnați pentru acordarea primului ajutor medical, au fost instruiți în acest sens de către un medic de medicina muncii;
-nu există măşti de protecţie cu filtru interschimbabil şi nici cizme antichimice – pentru activităţi cu produse de uz fitosanitar;
-în urma verificarii evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru conducatorii auto transport marfă din cadrul unității, s-a constatat că angajatorul nu a identificat toate riscurile ergonomice existente la locul de muncă (manipulare manuală a maselor prin ridicare si/sau purtare, poziții incomode și statice, muncă repetitivă, activitate solicitantă, stat prelungit pe scaun, etc.);
-în instructiunile proprii de securitate si sănătate în muncă nu este prevazut faptul că înainte de plecarea în cursă să se elibereze pentru conducatorii auto foi de parcurs, în care să apară mențiunea privind starea tehnica a autovehiculului.