A avut loc conferința de deschidere a proiectului transfrontalier în regiunea Călărași – Dobrich

Marți, 26 noiembrie 2019, în localitatea Dobrich din Bulgaria, specialiști din cadrul I.S.U. Călărași au participat la Conferința de deschidere a proiectului ”Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich”.

Cei doi parteneri ai Proiectului RO BG 415 ”Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich”, beneficiarul lider Municipalitatea Dobrich și I.S.U. Călărași, s-au întâlnit la aceeași masa rotundă punctând fiecare etapă a proiectului aflat în implementare.

Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în regiunea Călărași – Dobrich” prin acțiuni comune în cazul producerii unor dezastre naturale și diminuarea efectelor negative ale acestora.

În acest sens, se vor desfășura următoarele activități:
– Achiziționarea de echipamente care vor minimaliza timpul de reacție în situații de urgență;
– Elaborarea unei Strategii și a unui Plan de Acțiune Comun în vederea gestionării diferitelor tipuri de situații de risc naturale sau antropice survenite în județul Călărași și municipiul Dobrich;
– Construirea unei rețele de parteneriat între structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență care participă la activitățile de protecție civilă;

Proiectul prevede îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în regiunea Dobrich – Călărași prin acțiuni comune în cazul producerii unor dezastre naturale sau accidente industriale și diminuarea efectelor negative ale acestora prin:
– Efectuarea unor exerciții de simulare;
– Organizarea de campanii de informare având drept scop sensibilizarea populației celor două țări în vederea pregătirii pentru situații de urgență;
– Organizarea unui forum de discuții având ca scop valorizarea măsurilor pentru o protecție mai bună a populației din cele două regiuni în cazul producerii unor situații de urgență;

Prin exercițiile de simulare a unor situații de urgență, campania de informare a populației și forumul de valorizare a măsurilor pentru o protecție mai bună a populației din cele două regiuni, se asigura, în fapt, o pregătire mai bună a autorităților competente și a populației în vederea diminuării efectelor negative ale dezastrelor survenite în regiunea transfrontalieră.

Unii au citit și asta: