A avut loc întâlnirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Joi, 12 decembrie 2019, la Manasia, județul Ialomița, a avut loc întâlnirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a participat la lucrările Consiliului, al cărui membru este.

S-au discutat proiectele regiunii Sud Muntenia, stadiul acestora și situația cererilor de finanțare.

Sud – Muntenia este o regiune de dezvoltare a României, creată în anul 1998. Cu o suprafață totală de 34.453 km²., din regiune fac parte județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, toate aflate în regiunea istorică Muntenia.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiune (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale. Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ iar aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţeii consiliilor judeţene.

Unii au citit și asta: