A fost lansată Rezoluția Tinerilor din România 2020-2027

Consiliul Tineretului din România (CTR), alături de 27 organizații inițiatoare, a lansat pe 19.11.2020, Rezoluția Tinerilor din România, împreună cu un Document Suport care conține planuri de măsuri privind îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România.

Rezoluția Tinerilor este un document suport pentru sectorul de tineret din România și reprezintă o conectare cu cele 11 Obiective Europene de Tineret. Acesta vizează modul în care poate fi îmbunătățită calitatea vieții tinerilor din România.

După zeci de consultări cu tineri și ONG-uri, care au avut loc în cadrul Summitului Tinerilor 5.0, a fost lansată Rezoluția Tinerilor 2020. Sunt incluse peste 150 de pagini de fundamentare, într-un document cu o viziune completă a sectorului de tineret.

Rezoluția Tinerilor este propunerea de politică publică elaborată de reprezentanții de și pentru tineret din sectorul nonguvernamental din România. Acesta va fi punctul de reper în dialogul dintre autorități și sectorul de tineret: https://ctr.ro/rezolutia-tinerilor-2020-2027-viitorul-incepe-astazi/

Numărul tinerilor din România a scăzut în ultimii 10 ani cu aproape un milion, de la 5,9 milioane în 2010 la 4,9 milioane. Printre cauzele principale se numără scăderea natalității și exodul tinerilor lipsiți de oportunități.

Tocmai de aceea, sectorul de tineret nu mai poate accepta o suită de măsuri punctuale, insuficiente în raport cu nevoile tinerilor din România. Rezoluția este însoțită de un document suport care prezintă o analiză în profunzime a situației politicilor pentru tineret și a propunerilor asociate.

Rezoluția Tinerilor vine cu o viziune coerentă privind implementarea politicilor de tineret în România, conectate la cele 11 obiective europene de tineret:
1. Connecting EU with Youth – O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii
2. Equality of All Genders – Egalitate pentru toate genurile
3. Inclusive Societies – Societăți incluzive
4. Information and Constructive Dialogue – Informare și dialog constructiv
5. Mental Health and Wellbeing – Sănătate mintală și bunăstare
6. Moving Rural Youth Forward – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural
7. Quality Employment for All – Locuri de muncă de calitate pentru toți
8. Quality Learning – Învățământ de calitate
9. Space and Participation for All – Spații ale tinerilor și participare pentru toți
10. Sustainable Green Europe – O Europă verde și durabilă
11. Youth Organisations and European Programmes – Organizații de/pentru tineret și programe europene
Obiectivele Europene de Tineret sunt o componentă a Strategiei Europene de Tineret pentru perioada 2020-2027. Prin Rezoluția Tinerilor, sectorul de tineret din România își asumă ca priorități aceste obiective și va urmări ca procesul de implementare să se desfășoare și în spiritul valorilor Consiliului Europei.

Rezoluția este o invitație deschisă și către tineri pentru a se implica activ în realizarea obiectivelor propuse.

În prezent, sectorul de tineret din România a lansat o campanie de informare și susținere privind Rezoluția Tinerilor 2020. Astfel, tinerii sunt îndemnați să susțină Rezoluția prin vot pe platforma de petiționare Vocea Ta: https://voceata.ctr.ro/petitii/sustine-rezolutia-tinerilor-2020-2027/

Rezoluția Tinerilor 2020 a fost lansată în cadrul Summitul Tinerilor 5.0. Patru ediții la rând, Summitul Tinerilor s-a desfășurat în format fizic. Ediția aniversară, cea cu numărul 5, a avut loc online, pentru o perioadă de 15 zile, pline cu activități de învățare, dezbatere și consultare cu tinerii.

Summitul Tinerilor 2020 a fost organizat de Guvernanța Capitalei Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT, BCR – Banca Comercială Română, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Unii au citit și asta: