ADR Sud Muntenia: A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare de finanțare

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a emis în data de 29 septembrie Ordinul nr. 3875 privind prelungirea perioadei în care pot fi depuse cererile de finanțare aferente apelului de proiecte POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”.

Astfel, aplicațiile pot fi transmise electronic, prin intermediul sistemului MySMIS până în pe 31 decembrie 2020, ora 12:00.

Ordinul nr. 3875/29.09.2020 și Ghidul solicitantului pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional (POR) în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, titlul 8.1.B – Centre Comunitare Integrate, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru POR, www.inforegio.ro

Unii au citit și asta: