ADR Sud Muntenia angajează!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu 28 octombrie 2020, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Biroului Verificare Plăți POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din Călărași.

Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării. Unul dintre contracte va fi încheiat pentru înlocuirea unui angajate care are contractul individual de muncă suspendat.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
* Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în unul dintre următoarele domenii: științe economice, inginerie electrică, electronică, și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
* Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
* Capacitatea de a lucra în echipă;
* Memorie dezvoltată;
* Rezistență la sarcini repetitive;
* Disponibilitate la lucrul peste program.

Alte cerințe:
* Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
* Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj;
* Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
* Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 26 octombrie 2020, ora 17.00.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:
* proba scrisă se va susține în data de 28 octombrie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura și în data de 29 octombrie 2020, începând ora 10.00.
* proba a doua – interviul – se va susține de către candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în data de 28 octombrie 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data de 30 octombrie 2020, începând cu ora 10.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu 3 noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Compartimentului Verificare Achiziții și Conflicte de Interese POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din Călărași.

Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
* Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în unul dintre următoarele domenii: științe economice, inginerie electrică, electronică, și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze, inginerie civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informației sau inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
* Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
* Capacitatea de a lucra în echipă;
* Memorie dezvoltată;
* Rezistență la sarcini repetitive;
* Disponibilitate la lucrul peste program.

Alte cerințe:
* Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
* Cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj;
* Judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
* Rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 30 octombrie 2020, ora 14.00.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:
* proba scrisă se va susține în data de 3 noiembrie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura și în data de 4 noiembrie 2020, începând ora 10.00.
* proba a doua – interviul – se va susține de către candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în data de 3 noiembrie 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data de 5 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769 (persoană de contact: Vișan Mariana – director adjunct OI POR/e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – Șef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum si documentele necesare inscrierii la concurs pot fi consultate si pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1201/Concurs-CVACI-POR.rar.

Unii au citit și asta: