ADR Sud Muntenia caută consilier juridic

loc de munca

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, începând cu 7 decembrie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic la sediul central din Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării (cel mai devreme data de 1 ianuarie 2021).

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
* Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
* Experiență minim 1 an în domeniul juridic;
* Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Alte cerințe:
* Disponibilitate pentru deplasări în regiune;

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresele de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro și juridic@adrmuntenia.ro până la data de 3 decembrie 2020, ora 17.00.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:
* proba scrisă se va susține în data de 7 decembrie 2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășura și în data de 8 decembrie 2020, începând ora 10.00.
* proba a doua – interviul – se va susține de către candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în data de 7 decembrie 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data de 9 decembrie 2020, începând cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769 (persoană de contact: Pătra Rodica – consilier juridic / e-mail: juridic@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – Șef birou resurse umane / e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro).

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1209/concurs-consilier-juridic-7-decembrie-2020.rar.

Unii au citit și asta: