in ,

ADR Sud Muntenia: Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia, reunit la Călărași

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat în format hibrid, marți, 14 martie 2023, la sediul central, reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

La eveniment au participat Nicola Aimi – reprezentant DG Regio, Adrian Gâdea – președintele Consiliului Județean Teleorman, Vasile Iliuță – președintele Consiliului Județean Călărași, Marian Pavel – președintele Consiliului Județean Ialomița, Corneliu Ștefan – președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marius Dulce – primarul municipiului Călărași, Liviu Gabriel Mușat – directorul general al ADR Sud-Muntenia, Gabriela Manuela Călin – directorul Autorității de Management (AM) a Programului Regional Sud-Muntenia din cadrul ADR Sud-Muntenia și Andreea Mirela Tache – directorul Cabinetului Directorului General – ADR Sud-Muntenia.

Au fost prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților publice centrale și locale din Sud-Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, de cercetare, reprezentanți ai societății civile în domeniul protecției mediului, promovării patrimoniului cultural și natural și ai promovării drepturilor fundamentale ale omului și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a nediscriminării.

În cadrul ședinței a fost prezentată și aprobată minuta primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare din data de 19 decembrie 2022, Metodologia de selectare a criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor finanțate prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și Strategia de Asistență Tehnică.

De asemenea, au fost prezentate criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor finanțate în următoarele apeluri de proiecte: „Sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici finanțate în cadrul PR SM 2021-2027”, „Sprijin pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii finanțate în cadrul PR SM 2021-2027”, „Îmbunătățirea rețelei de drumuri județene finanțate în cadrul PR SM 2021-2027”, „Centru de date regional Sud Muntenia!”, „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice în cadrul PR SM 2021-2027” și „Sprijin pentru învățământ primar și secundar în cadrul PR SM 2021-2027”.

CM PR Sud-Muntenia este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Sud-Muntenia 2021-2027 și a fost constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 privind dispozițiile comune. Este constituit din 33 de membri cu drept de vot, iar la ședințe pot participa membrii observatori, precum și reprezentanții Comisiei Europene – cu rol de monitorizare și consultativ. De asemenea, la reuniunile CM PR SM pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și ai altor organizații și entități.

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia examinează:
• progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului;
• orice probleme care influențează performanța programului și măsurile de remediere;
• progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, la sinteza evaluărilor și la orice acțiuni ulterioare constatărilor;
• acțiunile în legătură cu comunicarea și vizibilitatea;
• îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora pe întreg parcursul perioadei de programare;
• progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, dacă este cazul.

Totodată, CM PR Sud-Muntenia aprobă:
• metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora;
• raportul final privind performanța programului;
• planul de evaluare și orice modificare a acestuia;
• orice propunere de modificare a programului, formulată de Autoritatea de Management.

ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu financiar peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii – Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud-Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295