in

ADR SUD Muntenia: Întâlnire online despre gestionarea fondurilor europene

Marți, 12 octombrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, prima întâlnire a Grupului Extern de lucru privind elaborarea Foii de parcurs regionale referitoare la consolidarea capacității administrative pentru perioada 2021-2027.

Seminarul a fost organizat având în vedere prevederile Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, care pun accentul pe consolidarea capacității administrative prin elaborarea unei foi de parcurs.
Documentul, ce are un caracter strategic, se va realiza la nivel regional, identificând provocările sau problemele întâmpinate de beneficiari sau părțile interesate în gestionarea fondurilor europene, și va include măsuri pentru consolidarea capacității administrative a autorităților publice locale.

În cadrul evenimentului, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, au fost prezentate „Ghidul pentru Foi de parcurs pentru consolidarea capacității administrative – set de instrumente practice”, elaborat de Comisia Europeană, precum și „Instrumentul de auto-evaluare în vederea consolidării capacității administrative, pentru Autoritățile de Management care gestionează fonduri UE în cadrul politicii de coeziune”, elaborat de OECD.
Aceste instrumente stau la baza realizării foii de parcurs regionale, prin analizarea situației existente a capacității administrative și stabilirea obiectivelor și acțiunilor care să soluționeze provocările cheie identificate, precum și implementarea acțiunilor propuse.

Participanții s-au implicat într-un exercițiu interactiv în care au identificat și prioritizat câteva domenii de provocare, pentru primul dintre ele realizându-se o creionare a punctelor tari și a punctelor slabe, pentru care au fost propuse soluții și actorii responsabili pentru implementarea lor. Algoritmul exersat va sta la baza definitivării foii de parcurs regionale, în cadrul unui calendar clar definit de realizare și implementare a acesteia.

Întâlnirea a avut ca obiectiv principal crearea mecanismelor necesare pentru dezvoltarea capacității administrative a Autorității de Management POR Sud – Muntenia și a autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, pentru o mai bună implementare a Programul Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027 și a politicii de coeziune.