ADR Sud Muntenia: Sesiune de informare a mass-media la Călăraşi

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR), a organizat în data de 26 octombrie un seminar de informare dedicat reprezentanţilor mass-media din regiune.

La evenimentul ce a avut loc la Călăraşi, în sala mare de şedinţe a Consiliului judeţean, începând cu ora 11:00, au participat peste 40 de reprezentanţi mass-media din cele şapte judeţe ale regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Sesiunea de informare a avut ca scop prezentarea stadiului implementării REGIO – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, atât la nivel regional, cât şi naţional.

În plus, beneficiarii unor proiecte Regio aflate în implementare au prezentat istoricul investiţiilor pe care le derulează, pentru a descrie ciclul unui contract de finanţare, de la idee la implementare. Astfel, cele două proiecte Regio sunt „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi” şi „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 – km 19 + 000, Ciochina – Orezu – Raşi”.

În cadrul evenimentului s-au prezentat situaţia actuală a proiectelor depuse în cadrul programului, acţiunile  de informare şi promovare întreprinse în anul 2010 în vederea absorbirii fondurilor Regio, precum şi priorităţile ADR Sud Muntenia în perioada următoare. Totodată s-a făcut o scurtă prezentare a celor 70 de proiecte, ale căror contracte de finanţare au fost semnate deja şi care se află în prezent în implementare, cu accent pe problemele pe care le-au întâmpinat beneficiarii în realizarea activităţilor propuse prin proiect.

Unii au citit și asta: