in

Agenţi chimici periculoşi la locul de muncă: Urmează verificări la angajatori din Călărași

În luna noiembrie 2023, ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din județul Călăraşi, cu ocazia derulării “Acțiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoși la locul de muncă”, acţiune ce face parte din Programul cadru de acţiuni pe anul 2023.

Obiectivele acţiunii sunt :
-deţinerea de către toţi angajatorii a fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea
acestora la dispoziţia lucrătorilor;
-asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenţii chimici periculoşi a echipamentelor individuale de protecţie adecvate;
-monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi;
-centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Existenţa acestei acţiuni în Programul cadru de acţiuni pe anul 2023 este justificată de faptul că substanţele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate locurile de muncă, iar milioane de lucrători din UE sunt expuşi zilnic la aceste substanţe.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

Ca urmare, Cadrul strategic al Uniunii europene privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2021-2027 stabileşte angajamente puternice pentru reducerea expunerii profesionale la substanţe chimice. În temeiul cadrului strategic, metodologia pentru abordarea substanţelor periculoase va continua să fie actualizată pentru a se identifica noi metode de creştere a eficienţei în stabilirea valorilor-limită în materie de sănătate și securitate în muncă, în cadrul procesului decizional.