Ai un plan de afaceri? Poți să primești finanțare de 150.000 de lei

Formare antreprenorială gratuită pentru 360 de persoane prin proiectul Antreprenopolis Sud Muntenia

Finanţare de câte 150.000 de lei pentru 36 de noi afaceri în regiune

360 de persoane cu domiciliul în regiunea Sud Muntenia vor beneficia de formare antreprenorială şi vor avea şansa să primească finanţare de 150.000 de lei pentru demararea propriei afaceri printr-un nou proiect, implementat de Asociaţia React.

Antreprenopolis Sud Muntenia susţine dezvoltarea regiunii prin finanţarea a 36 de noi afaceri non agricole şi, implicit, prin creşterea ratei de angajare.

Cei 360 de participanţi la formarea antreprenorială gratuită vor primi, în urma unui examen final, diplome recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

Ulterior, aceştia vor beneficia de consultanţă de business pentru realizarea propriului plan de afaceri, care îi va înscrie în competiţia pentru finanţarea nerambursabilă de 150.000 de lei.

Cele mai sustenabile 36 planuri de afaceri vor primi finanţare, în urma unui concurs cu o metodologie bine stabilită, reguli clare şi obiective, transparente şi non-discriminatorii. Pentru a-i pregăti cât mai bine pentru mediul de afaceri, cei 36 de antreprenori câştigători vor participa şi la un stagiu de practică, sub coordonarea unui mentor, într-o firmă al cărei CAEN este din aceeaşi grupă cu CAEN-ul propus în propriul plan de afaceri.

Toţi participanţii la proiect, atât cei care au primit finanţare precum şi cei care au beneficiat doar de formare, vor fi susţinuţi în continuare prin „Reţeaua antreprenorilor”.

Creată de Asociaţia React în cadrul proiectului, aceasta va informa continuu grupul ţintă despre oportunităţile de antreprenoriat din regiune, despre noutăţile din domeniu, sursele şi tipurile de finanţare disponibile. În felul acesta, participanţii care nu au obţinut finanţare vor avea ocazia să-şi utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin proiect, participând la alte apeluri cu finanţare publică. Reţeaua antreprenorilor va fi susţinută şi de un Centru Regional, care va funcţiona ca un loc de instruire non-formală, centru de resurse, spaţiu pentru stabilirea de parteneriate şi legături care să le faciliteze antreprenorilor parcursul economic.

Pentru înscriere în proiect vă rugăm să o contactaţi pe Cristina Gheboianu la tel.: 0732 222 328, e-mail: cristina.gheboianu@asociatiareact.ro.

Condiţiile minime pentru înscriere sunt următoarele: cetăţeni români sau cu rezidenţă în România, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani şi minimum liceul absovit, care nu au beneficiat de cursuri similare finanţate din fonduri structurale şi nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 3 DMI 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană. Din grupul ţintă nu pot face parte tinerii din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Antreprenopolis Sud Muntenia este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Asociaţia React este o organizaţie neguvernamentală ce participă semnificativ la dezvoltarea celor patru piloni ai unei comunităţi prospere: sănătate, educaţie, economie socială şi dezvoltare comunitară.

Implementam proiecte integrate, care produc schimbări majore în viaţa oamenilor prin intervenţii adaptate şi implicare activă.

Aproape 1 milion de români au beneficiat, direct sau indirect, de pe urma activităţilor derulate de noi. Impactul proiectelor noastre este confirmat de cele 18 premii de excelenţă naţionale şi internaţionale primite, care ne poziţionează printre cele mai premiate organizaţii din România.

Unii au citit și asta: