info

AJOFM Călărași: cum se acordă marca socială

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași (AJOFM Călărași) prin Compartimentul Relații cu Angajatorii și Economie Socială, desfășoară activități în domeniul economiei sociale, potrivit prevederilor Legii 219/2015.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Pentru obținerea mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, întreprinderile sociale care au obținut atestatul, depun sau transmit prin poștă, cu confirmare de primire, la AJOFM Călărași, următoarele documente:
a. Cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr.6 (la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015);
b. Situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelul prevăzut în anexa nr.7 (la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015);
c. Contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;
d. Documente care atestă apartenența la grupul vulnerabil, conform art.2 (din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015), în copie.

Acordarea mărcii sociale de către AJOFM Călărași este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială. Astfel, în situația în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condițiile legii, în vederea obținerii simultane a mărcii sociale și a atestatului, acesta depune sau transmite prin poștă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele mai sus menționate și documentele prevăzute la art. 3 (din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015)
Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12, Compartiment Relații cu angajatorii și economie socială, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituției www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea Economie Socială.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 − five =

To Top