AJOFM Călărași. Selecție pentru studenții şi masteranzii care vor să muncească în Germania

locuri de munca Germania

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă organizarea selecţiei pentru studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară (minim 2 luni).

Condiţii de participare:
• vârsta cuprinsă intre 18 – 35 ani;
• studenţi şi masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu;
• cunoştinţe bune şi foarte bune de limbă germană (studiu cel puţin 3 ani de studiu).

Documentele necesare sunt următoarele:
• copie act de identitate (cu o valabilitate de min. 6 luni) ;
• opţional, copie paşaport (cu o valabilitate de min 6 luni) ;
• adeverinţă de la facultate – Immtrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare sunt postate pe site-ul AMOFM Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, secţiunea Actualizări în site);

• fişa de solicitare – Bewerbung 2014 – competată în 2 execmplare la calculator şi semnată (formularul tipizat se regăseşte pe site-ul AMOFM Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, secţiunea Actualizări în site);
• adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
• dovada acreditării, în situaţia în unei facultăţi particulare;

• copie de pe foaie matricolă ( cu excepţia studenţilor din anul I de studiu);
• recomandare de la unul din profesorii de la facultate ;
• 3 poze tip paşaport;
• copie carnet de conducere (dacă este cazul).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc în perioada 06.01.2014- 14.02.2014, în intervalul luni – joi, orele 09.00-15.00 şi vineri orele 09.00 – 12.30 la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, str. Spătaru Preda nr.12, corp clădire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.

Unii au citit și asta: