AJOFM Calarasi: Tinerii sunt stimulaţi să se apuce de muncă

Potrivit legii nr.76/2002 absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia in care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurarilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor pentru somaj ( 500 lei ), în vigoare la data încadrării.

Totodată absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizatiei, în condiţiile arătate, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până  la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, anunţă AJOFM Calarasi.

De aceste drepturi beneficiază absolvenţii care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

Nu beneficiază de aceste facilităţi următorii :

– absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
– absolvenţii care se încadrează la angajatorii cu care au fost in raporturi de muncă sau de serviciu in ultimii 2 ani;
– absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o forma de învăţământ ;
– absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
– absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată.

Până în prezent, la Calarasi, au beneficiat de aceste stimulente financiare un număr de  21 absolvenţi.

Unii au citit și asta: