in

Ajutor financiar pentru apicultorii din Călăraşi

albineAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte apicultorilor că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru acţiunile realizate în anul 2009 şi care sunt prevăzute în Programul Naţional Apicol este 15 august 2009.

Trebuie menţionat că apicultorii nu pot solicita ajutor financiar în nume propriu, ci trebuie să se înscrie şi să depună cererea de sprijin, anual, la sediul formei asociative (asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative apicole, grupuri de producători etc) din care fac parte. Formele asociative depun cererea de plată a ajutorului financiar comunitar şi naţional, pe baza cererilor depuse de membrii săi, la centrele judeţene ale APIA şi al municipiului Bucureşti.

Pentru anul 2009, contribuţia financiară a Comisiei Europene este de 1.966.151 euro, iar valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat este de 6.652.471 lei.

Acţiunile pentru care se acordă sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cumpărarea de mătci provenite din ferme de elită şi de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi familii de albine. Pentru prima acţiune se poate deconta preţul/costul fără TVA al medicamentelor şi produselor de combatere a varoozei, necesare tratamentului pentru întreg efectivul de albine deţinut de către beneficiar, iar pentru a doua acţiune se decontează preţul/costul fără TVA de achiziţie de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine.

Informaţii suplimentare privind accesarea fondurilor comunitare şi naţionale pentru sectorul apicol, precum şi formularele necesare pot fi obţinute de la centrele ale judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi de pe pagina web a Agenţiei, www.apia.org.ro