Amenzi de 43 000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Călărași

foto: radiocluj.ro

În sãptãmâna 16 – 20.11.2020, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în domeniul confecţiilor textile, construcţii, comerţ, brutării, exploatarea forestieră, fabricarea sticlei, operaţiuni de mecanică generală, fabricarea hârtiei, agricultură, confecţii metalice, prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:
* identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
* eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri;
* verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
* lucrători care prestau muncă fără forme legale;
* neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
* neacordarea drepturilor salariale;
* instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor;
* lipsa echipamentelor individuale de perotecţia muncii.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 33 de angajatori.

2 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 43000 de lei, din care 40000 de lei pentru muncă nedeclarată.

Au fost dispuse 29 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 31 de controale.

27 de angajatori au fost sancţionaţi.

Au fost aplicate 55 de avertismente şi s-au aplicat amenzi în valoare de 4000 de lei.

Pentru remedierea deficientelor, s-au aplicat 56 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Unii au citit și asta: