Angajatori din Călărași, sancționați de Inspecția Muncii. Ce nereguli au fost depistate

În sãptãmâna 01 – 05.03.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in agricultură, activităţi de asistenţă medicală, comerţ, agricultură, construcţii, transporturi, baruri şi restaurante, producţie de băuturi răcoritoare neacoolice, dar și alte domenii de activitate.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 37 de angajatori.

Doi angajatori au fost sancţionaţi. Au fost dispuse 30 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 27 de controale.

26 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 7000 de lei.

Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 47 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au avut în vedere verificarea respectării de către angajatori şi de către angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19, identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.
– neacordarea drepturilor salariale;
– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;
– neacordarea repausului săptămânal;
– neevidenţierea orelor prestate;
– necompletarea dosarelor personale;
– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;
– nu s-a întocmit evaluarea riscurilor pentru SSM cu privire la condiţiile de contaminare epidemiologică cu SARS- Cov- 2;
– la intrarea in sediul societăţii nu erau afişate regulile de conduită obligatorie pentru lucrători şi pentru toate persoanele care intră în unitate, cu privire la prevenirea înbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– nefinalizarea controlului medical;
– societatea a asigurat EIP conform normativului intern de acordare a acestuia, dar unele sortimente prezentau uzură;
– unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de către salariaţi;
– nu a fost actualizat planul de prevenire şi protecţie având în vedere toţi factorii de risc identificaţi cu cel mai mare nivel de risc din societate;
– nu s-au respectat toate prevederile legislaţiei în vigoare privind instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (legislaţie privitoare la combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV 2);
– necomunicarea în termen a evenimentelor produse în cadrul unei societăţi;

În prezent, se derulează campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul construcţiilor, pentru exploatările forestiere și acţiuni de control pentru combaterea raspandirii virusului SARS CoV-2.

Unii au citit și asta: