Angajatori din Călărași, verificați de Inspecția Muncii. Ce sancțiuni au fost aplicate

În sãptãmâna 04 – 08.01.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in domeniul construcţiilor, agricultură, brutării, restaurante, comerţ, service -uri auto, recuperarea deşeurilor reciclabile, dar și alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere:
– verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
– eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
– personal neautorizat pentru utilizarea utilajelor terasiere;
– instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor;
– lipsa echipamentelor individuale de protecţia muncii;
– nesupravegherea lucrătorilor;
– neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru activitatea desfăşurată.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 7 angajatori.

6 controale au fost pentru muncă nedeclarată.

A fost dispusă o măsură cu termen precis de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate în muncã au efectuat 8 controale.

5 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 28000 de lei.

Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 10 mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Unii au citit și asta: