Angajatorii din Călărași, la control: Ce nereguli au depistat inspectorii ITM

În cursul săptămânii trecute, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în domeniul comerţului, în agricultură, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transport marfă, fabricarea sticlei, baruri şi restaurante, asistenţă medicală, dar și alte domenii de activitate.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 37 de angajatori.

3 angajatori au fost sancţionaţi și au fost dispuse 47 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 28 de controale.

27 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 10000 de lei.

Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 47 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Obiectivele acţiunilor de control au fost referitoare la verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19, identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă și eliminarea neconformităţilor constatate, dar şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
* neacordarea drepturilor salariale;

* lipsa programării concediilor de odihnă;

* lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;
neacordarea repausului săptămânal;

* neevidenţierea orelor prestate;

* necompletarea dosarelor personale;

* angajatorul nu a consemnat in fişele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de sănătate și securitate în muncă (SSM);

* angajatorul nu a asigurat, în spaţiul destinat pentru pacienţi, un recipient (marcat si semnalizat) pentru aruncarea echipamentului individual de Protecţie utilizat de pacienţi;

* angajatorul nu a afişat la intrare şi in locuri vizibile reguli de conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori;

* evaluarea riscurilor pentru prevenirea contaminării cu coronavirus şi instrucţiunile proprii pentru prevenirea contaminării cu coronavirus nu sunt semnate de administrator la rubrica “aprobat”;
* locul de munca special amenajat pentru colectarea deşeurilor biologice nu este semnalizat in mod corespunzător;

* angajatorul a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi a actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2, dar nu are legatura cu personalul din cabinetul medical, făcându-se referire la personalul care desfaşoara activitatea de vânzare, etc.;

* planul de prevenire şi protecţie revizuit si completat cu masurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (intocmit in baza evaluării riscurilor revizuita pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunostinţa lucrătorilor in cadrul efectuarii unei instruiri periodice suplimentare;

* angajatorul nu a afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2.;

* angajatorul nu a stabilit o procedura privind păstrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui utilizat;
instrucţiunile proprii nu cuprind reglementari ssm privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;

* nu s-au prezentat tematicile privind instruirea periodică pentru sănătate și securitate în muncă (SSM) pe anul 2021 (ultima instruire periodica s-a efectuat in luna decembrie 2020). La întocmirea tematicilor privind instruirea periodică pentru sănătate și securitate în muncă (SSM) pe anul 2020, nu s-a ţinut seama de toate activitătile complementare desfășurate de către lucrători (ex. curățenie) pentru care s-au întocmit Instrucțiuni proprii SSM;

* tematica anuală pentru instruirea periodică a personalului nu a fost revizuită şi completată cu instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind riscurile de infectare şi de răspândire cu coronavirusul SARS CoV 2;

* la nivelul depozitului cu substanţe de protecţia plantelor nu este asigurată semnalizarea de securitate în zona de colectare a deşeurilor chimice periculoase;

* în curtea depozitului nu sunt stabilite culoare speciale de acces în incinta depozitului şi de circulaţie pentru angajaţi în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;

* nu a fost respectată procedura întocmită pentru utilizarea recipientelor speciale pentru transvazarea substanţelor periculoase (au fost utilizate sticle de apă).

Unii au citit și asta: