anunturi

ANUNȚ | D.G.A.S.P.C. Călărași organizează concurs pentru următoarele funcții

logo

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, cu sediul in Călărași, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, după cum urmează:
1. Educator principal M – 1 post – Complexul de Servicii Comunitare Olteniţa – vacant până la data de 19.06.2018;
2. Asistent social practicant – 1 post – Complexul de Servicii Comunitare Olteniţa – vacant până la data de 30.09.2018;
3. Psiholog practicant – 1 post – Complexul de Servicii Comuniatre pentru Copii cu Handicap Sever Călărași – vacant până la data de 15.09.2017;
4. Educator pricipal PL – 1 post – Complexul de Servicii Comuniatre pentru Copii cu Handicap Sever Călărași – vacant până la data de 31.08.2017;

Condiții generale:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011 modificată și completată prin H. G.nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
1. Educator principal M :
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în muncă minim 3 ani;
Experiență în domeniu minim 1 an.

2. Educator principal PL:
Studii postliceale socio-uname;
Vechime în muncă minim 3 ani;
Experiență in domeniu minim 1 an.

3. Psiholog practicant
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în psihologie;
Atestat de liberă practică, treapta de specializare: practicant.

4. Asistent social practicant
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in asistență socială;
Atestat de liberă practică, treapta de specializare: practicant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
04 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
09 noiembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 28 octombrie 2016, orele 14.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, str. Bărăganului, nr.1.

Dosarul de concurs va conține documentele prevazute la art.6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afisată la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași precum și pe site-ul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242311060, interior 106 – Compartimentul Resurse Umane.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 − one =

To Top