Anunț: se depun cereri pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, astfel:
Str. Victoriei– Str. Zefirului – Bloc I 39.
Str. Progresul – str. Cornișei – Bloc B 33
Str. Flacăra-str. Progresul – Bl. B21, B22, B23, B24
Str. Progresul – str. Cornișei – Bloc B19, B20

Pentru persoane fizice:

* Cerere tip
* Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie
* Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie
* Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate
* Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
* Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
* Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
* Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
* Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat
* Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu
* Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:
* Cerere tip
* Certificat de înmatriculare al societății – copie
* Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate
* Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
* Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
* Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
* Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat

Unii au citit și asta: