Util

Anunţ Primăria Călăraşi în atenţia solicitanţilor de teren în vederea construirii de locuinţe

A N U N Ţ

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.15/2003

teren locuinte primarie

Vă invităm să vă prezentați până la data de 02.03.2015 la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol si Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Călărași, cu următoarele documente justificative în vederea completării dosarelor:
– copie de pe cartea de indentitate a solicitantului + a soțului(soției),
– copie de pe certificatul de căsătorie
– copie de pe certificatul de naștere al solicitantului
– copie certificate de naștere ale copiilor
– copii dupa actele de studii ale solicitantului
– declarație notarială pe propria răspundere a solicitantului (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât în localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.
– copie act loc de domiciliu (sau eventual, contract chirie) din care să reiasă suprafața locuibilă
– copii dupa cărțile de indentitate ale celor care gospodăresc împreună cu solicitantul.
– declarație pe propria răspundere (pe un format A 4, semnat și datat de solicitant) din care să rezulte domiciliul unde locuiește solicitantul și suprafata locuibilă dormitor + sufragerie) în m.p.
Documentele vor fi luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor.
În cazul in care nu completați dosarele, comisia va lua în considerare pentru analiza doar vechimea cererii. Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.
Relații suplimentare puteți obține pe site-ul Primăriei municipiului Călărași, pe pagina de web www.primariacalarasi.ro.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twelve − ten =

To Top