in

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OUAI MARCULESTI cu sediu in comuna Perisoru, incinta Agro Seed Muntenia S.R.L, titular al proiectului, „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPPA OUAI MARCULESTI SPPA”, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPPA OUAI MARCULESTI SPPA”, propus a fi amplasat în comuna Perisoru, județul Călărași,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului