Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. MARTIFER ROMANIA S.R.L. titular al proiectului “AMENAJĂRI INTERIOARE, AMPLASARE CABINĂ DE VOPSIRE, CREARE GOLURI ÎN FAȚADĂ PENTRU DESFUMARE LA CORPURILE C2 ȘI C4” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “AMENAJĂRI INTERIOARE, AMPLASARE CABINĂ DE VOPSIRE, CREARE GOLURI ÎN FAȚADĂ PENTRU DESFUMARE LA CORPURILE C2 ȘI C4”, propus a fi amplasat în mun. Calarasi, Str. Prelungirea București, nr. 166, Jud. Călărași.

*) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul în cauză. 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi, în zilele de luni- vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcl.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 

Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia

Unii au citit și asta: