in

APIA explică cum vine treba cu „creşterile salariale nesimţite”

bani2În legătură cu solicitarea deputatului PNL, Diana TUŞA, cu privire la „creşterile salariale nesimţite” din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), conducerea agenţiei salută interesul arătat de către unii reprezentanţi ai Parlamentului României cu privire la un sector vital al economiei în aceste momente de criză, respectiv agricultura.

“Ne bucură faptul că reprezentanţii Parlamentului sunt interesaţi de un sector vital al economiei, anume agricultura, chiar dacă veniturile unor angajaţi care au reuşit să atragăfonduri de un miliard de euro par a fi singura preocupare a doamnei Diana TUŞA. Din păcate pentru munca acestora, toţi fiind îndreptăţiţi să beneficieze de majorări salariale, trebuie să precizez că nu este vorba de o majorare, ci de o diminuare a veniturilor”, a declarat Directorul General APIA, Daniel CONSTANTIN.

Directorul General APIA, Daniel CONSTANTIN, explică deputatului PNL Diana TUŞA că, potrivit legii 1/2004 privind înfiinţarea şi funcţionarea APIA, cu completările şi modificările ulterioare, angajaţii instituţiei beneficiază de o majorare salarială de 75%, pentru gestionarea fondurilor europene.

Însă, potrivit art 4, din Hotărârea 606/2009, “salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art.2 şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cadrul aceluiaşi articol se majorează cu 25 % faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. Salariile de bază ale personalului al cărui raport de serviciu se modifică prin transfer sau detaşare de la alte instituţii care nu gestionează fonduri comunitare se majorează cu 25 % faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii”.

“Prin urmare, prin decizia internă nr. 1233/14 august 2009, devenită publică prin amabilitatea unor colegi dornici să descopere senzaţionalul chiar şi acolo unde legea nu lasă loc interpretării, se stabileşte că majorarea salarială a noilor angajaţi este de 25%, faţă de 75 %, fiind vorba, de fapt, de o reducere cu 50%. Din respect faţă de munca angajaţilor APIA care, fără să beneficieze în acest an de plata orelor suplimentare sau de acordare unei prime pentru munca depusă, au reuşit să plătească peste un milliard de euro fermierilor români, consider că scuzele doamnei Diana TUŞA sunt mai mult decât un semn de politeţe’”, a declarat Directorul General APIA, Daniel CONSTATIN.

Precizăm că fondul de salarii aferent anului 2009, respectiv 276.000.000 lei, a înregistrat o scădere cu mai mult de 20 % faţă de anul trecut. Mai mult, cei 5300 de angajaţi ai Agenţiei trebuie să suplinească munca aferenta a 1700 posturi, care potrivit recomandărilor Comisiei Europene ar trebui sa completeze actuala schema de personal, astfel încât unui angajat APIA să îi revină 250 de fermieri faţă de 750 în prezent.

SERVICIUL COMUNICARE ŞI PROMOVARE PROGRAME