in

Aristide Roibu: „Sporirea numărului social-democraţilor în Parlamentul European va permite adoptarea unor teme în favoarea României”

roibuAristide Roibu, candidat al Partidului Social Democrat pentru Parlamentul European, aflat la Călăraşi, a declarat că atragerea fondurilor pentru dezvoltarea activităţilor social-economice ale tineretului este prioritatea sa în viitorul mandat.

Aristide Roibu mai spune că este esenţial ca numărul social-democraţilor în Parlamentul European să fie cât mai mare, pentru adoptarea unor teme în favoarea României.

Aristide Roibu, acuză puterea de dreapta şi spune că Români a pierdut fonduri din cauza acesteia: „Fondurile au fost pierdute din cauza egoismului guvernării de dreapta”.

Fost om de afaceri şi cunoscut avocat, în Baroul Bucureşti, Aristide Roibu spune că nu îndemnizaţia de parlamentare european îl atrage, veniturile sale fiind mult mai mari decât acesta ci dorinţa ca România să fie reprezentată în Parlamentul European de oameni care vor să facă ceva.

Aristide Roibu este născut în 1950 în Lugoj, doctor în drept, avocat în Baroul Bucureşti. Acesta este autorul mai multor lucrări de specialitate din practica judiciară, una dintre cele mai remarcate şi utile, la vremea ei, fiind „Armonizarea legislaţiei române cu legislaţia europeană. Făurirea cadrului juridic indispensabil pentru aderarea României la Uniunea Europeană”.

Aristide Roibu este susţinătorul mai multor proiecte importante pentru mediul de afaceri şi formarea profesională, din care amintim:

  • proiect pentru finanţarea din fonduri europene a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi conferirea unui statut european acestora, pentru eliminarea situaţiilor de dificultate şi asigurării de noi locuri de muncă
  • proiect pentru atragerea de fonduri europene pentru creşterea accesului la programele de formare profesională a tinerilor, în concordanţă cucerinţele pieţei muncii, prin dezvoltarea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi
  • proiect pentru finanţarea din fonduri europene a activităţilor auxiliare şi meşteşugăreşti din mediul rural, pentru creşterea valorii produselor realizate pe plan local în domeniul agro-alimentar şi al serviciilor.