in

Astăzi, judeţul Argeş semnează primele două contracte de finanţare din REGIO!

liviu_musatAstăzi, 21 mai, se semnează alte două proiecte de finanţare din REGIO, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. De această dată, beneficiarul contractelor ce se vor semna astăzi este Consiliul Judeţean Argeş, informează Daniela Traian – şef serviciu comunicare în cadrul ADR Sud Muntenia.


Primul proiect pentru care CJ Argeş va primi fonduri nerambursabile vizează „Modernizarea DJ730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km”. Valoarea totală a proiectului este de 15.740.581,08 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 11.027.122,94 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.466.033,68 lei;

– co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 254.962,38 lei.

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de acces (DJ 730) către cele 14 chei, declarate monumente ale naturii, cele 5 peşteri declarate zone protejate şi Parcul Naţional Piatra Craiului, precum şi monumentele istorice de pe raza localităţii Dâmbovicioara în vederea dezvoltării turismului. Conexiunea DJ 730 la reţeaua drumurilor naţionale (DN 73), prevăzută a se realiza prin proiect, are implicaţii asupra dezvoltării judeţene, atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară.

Localitatea Dâmbovicioara, în proporţie de 75%, face parte din Parcul Naţional Piatra Craiului, zonă turistică de importanţă naţională, iar drumul judeţean ce face obiectul acestui proiect este situat la limita parcului menţionat.

Cel de-al doilea proiect pentru care se semnează astăzi contactul de finanţare vizează „Modernizarea DJ734: Voineşti (DN73) Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km”. Valoarea totală a acestui proiect este de 51.142.578,38 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 36.499.403,87 lei;

– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 4.852.521,75 lei;

– co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 843.917,00 lei.

Obiectivul proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de acces destinată activităţii de turism de pe raza localităţilor Voineşti-Lereşti până la Cabana Voina, în vederea sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor şi crearea unor locuri de muncă durabile.

Drumul DJ 734 are o importanţă locală mare deoarece este singurul ce face legătura din DN 73 Piteşti-Braşov cu zona agroturistică Lereşti, facilitează accesul la traseele montane Iezer-Păpuşa şi la barajul Râuşor. DJ 734 este singurul drum ce asigură accesul la cabana Voina – punct de pornire pentru foarte multe trasee montane din zonă, dar şi singurul drum care asigură accesul în zonă a maşinilor de pompieri, salvare, poliţie şi a mijloacelor de transport în comun, favorizând creşterea calităţii vieţii locuitorilor.

„Cele două proiecte din Argeş pentru care se semnează astăzi contractele de finanţare au un rol foarte important în dezvoltarea turistică a zonei de Nord a regiunii Sud Muntenia. Modernizarea celor două drumuri judeţene va ajuta la dezvoltarea unei bune colaborări socio-economice între Argeş şi judeţele Braşov şi Dâmboviţa”, a declarat Liviu Muşat (foto), directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.