in

Astăzi | Ziua Internaţională a Biodiversităţii

natura amorfa

În anul 1993 Naţiunile Unite au proclamat ziua de 22 mai  ca „Ziua Internaţională pentru Diversitatea Biologică”, cu scopul de a  creşte gradul de  conştientizare a publicului faţă de importanţa conservării si gestionării durabile a diversităţii biologice.

Diversitatea biologică este o calitate unică a planetei noastre, de care depinde buna funcţionare a ecosistemelor şi a vieţii noastre pe Pământ. Ziua Internaţională a Biodiversităţii  reprezintă o bună ocazie de a reflecta asupra responsabilităţii pe care o avem in protejarea acestei preţioase moşteniri si conservarea ei pentru generaţiile urmatoare.

Anul acesta, tema pentru celebrarea acestei zile este: „Speciile alogene invazive”. Speciile alogene invazive sunt reprezentate de plante, animale, agenţi patogeni şi alte organisme care nu sunt proprii unui ecosistem şi care pot provoca prejudicii economice sau de mediu, afectând,totodata, sănătatea umana.

Incepând cu secolul al XVII – lea, speciile alogene invazive au contribuit la dispariţia a 40% din numarul total de animale. Speciile alogene invazive accentuează starea de sărăcie şi ameninţă dezvoltarea prin impactul lor asupra agriculturii, silviculturii, pescuitului şi a sistemelor naturale, care reprezintă o bază importantă a mijloacelor de trai a popoarelor din ţările in curs de dezvoltare.

Această deteriorare este agravată de schimbările climatice, poluare, dispariţia habitatelor şi acţiunii umane. Un exemplu de specii invazive in România găsim chiar in judeţul Călăraşi, unde, de-a lungul Dunării şi pe ostroavele sale, s-au dezvoltat specii precum amorfa. Această specie provine din America de Nord şi a fost adusă in Europa ca plantă decorativă şi pentru stabilizarea dunelor de nisip. Deoarece este foarte rezistentă (supravieţuieşte şi la secetă şi la inundaţii) şi se inmulţeşte cu mare uşurinţă, amorfa a devenit o specie invazivă care ameninţă restul speciilor din Lunca Dunării, luandu-le locul.

Director executiv,
Ionuţ Dorin Groapă

Partidele mari sunt interesate să producă un scandal, o gălăgie, pentru ca lumea să fie scârbită şi să vină la vot vreo 10%

Spaţiul împădurit din Călăraşi reprezintă doar 4% din suprafaţă