“Atitudine,reprezentare şi argument în dialogul cu puterea” – Lansarea Corpul Profesioniştilor în Lobby

lobby Balasa si Florea

Marţi, 25 iunie 2013,la Athenee Palace Hilton Hotel, sala ,,Le Diplomate”. în prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai clasei politice şi societăţii civile, a fost prezentat Corpul Profesioniştilor în Lobby din România. Din Călăraşi au participat Danilel Florea Deputat şi Nelu Bălaşa membru al Corpului Profesioniştilor în Lobby.

Alături de acest rezultat notabil pentru România, al constituirii primei organizaţii profesionale a specialiştilor certificaţi în activitatea de lobby, au fost prezentate şi alte rezultate remarcabile ale proiectului strategic ,,Partener Activ şi Implicat”, derulat de Academia de Advocacy.

Scopul conferinţei naţionale a fost acela de a evidenţia că în România pot fi influenţate transparent decizii publice importante, în favoarea grupurilor legitime reprezentate.

383 de specialişti în activitatea de lobby, reprezentanţi de patronate, sindicate, ONG-uri,camere de comerţ şi asociaţii de IMM-uri, au fost certificaţi în cadrul proiectului strategic Partener Activ şi Implicat, în urma dobândirii competenţelor de reprezentare argumentată a intereselor membrilor lor, în dialogul civic şi social cu decidenţii politici.

Peste jumătate dintre aceştia au aderat la Corpul Profesioniştilor în Lobby, organizaţie
profesională constituită în decembrie 2012 şi care are, în prezent, membri în toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

Evenimentul a fost deschis de Radu Nicosevici, preşedintele Corpului Profesioniştilor în Lobby,care a ţinut să reitereze importanţa prezervării standardului profesional, pentru consolidarea practică a tehnicilor dobândite şi pentru promovarea bunelor practici de intervenţie pe lângă decizia publică a reprezentanţilor grupurilor de interese legitime.

Tematicile de prezentare şi dezbatere au fost:

– proiectul strategic ,,Partener Activ şi Implicat” – de la intenţie la rezultat şi impact;
– Specialistul în activitatea de lobby – ocupaţie profesională recunoscută pe piaţa muncii din România, din 2011, prin cod COR 243220 şi, din 2012, prin standard ocupaţional elaborat de Academia de Advocacy şi adoptat de Autoritatea Naţională pentru Calificări;
– Corpul Profesioniştilor în Lobby – reţea naţională, cu 8 sucursale regionale constituite, a cărei misiune este apărarea şi promovarea profesiei de specialist în activitatea de lobby, ca o componentă intrinsecă a democraţiei participative;
– Coaliţia 52 – coaliţie naţională a celor care doresc îmbunătăţirea, apărarea, promovarea şi stimularea dialogului public, prin utilizarea intensivă, corectă, onestă şi aplicată a Legii 52/2003 a transparenţei deciziei publice;
– demersuri de lobby şi advocacy ale beneficiarilor proiectului – premise pentru reuşita lor;
– platforma virtuală Vocea Ta – alerte legislative privind proiecte aflate în consultare publică, la nivel local, naţional şi european, cu facilitarea intervenţiei imediate, on-line, a celor interesaţi, şi primirea răspunsurilor din partea autorităţilor publice vizate;
– biblioteca virtuală specializată în lobby, advocacy şi dialog social – peste 1200 de publicaţii actuale, din care peste 90% nu se regăsesc în alte biblioteci universitare şi de cercetare româneşti.

Numeroşii parlamentari prezenţi la eveniment au salutat constituirea Corpului Profesioniştilor înLobby şi rezultatele proiectului Partener Activ şi Implicat, subliniind rolul benefic şi necesitatea profesiei de lobby-ist în procesul de legiferare.

Membrii Corpului au subliniat încă o dată că ÎNTREAGA societate civilă trebuie să fie un factor important în influenţarea reală a politicilor publice, prin implicarea constantă şi consecventă în elaborarea de studii şi analize de impact ale proiectelor de acte normative, prin formularea de opinii documentate şi implicarea în dezbateri publice.

Evenimentul a fost ultimul dintr-o serie de evenimente regionale derulate şi finalizate cu prezentarea la nivel naţional a Corpului Profesioniştilor în Lobby, a sucursalelor sale regionale şi a experţilor regionali membri ai Corpului, pregătiţi să intervină şi să relaţionezeprofesionist cu decidenţii.

Scopul Asociaţiei “Corpul Profesioniştilor în Lobby” constă în promovarea excelenţei profesionale a“specialistului în activitatea de lobby”, promovarea şi aplicarea tehnicilor transparente de influenţare a deciziilor publice şi a bunelor practici de intervenţie pe lângă decizia publică, prezervarea şi promovarea standardului profesional “specialist în activitatea de lobby, adoptarea şi promovarea codurilor de bune
practici aferente domeniului, întărirea capacităţii organizaţiilor societăţii civile şi a partenerilor sociali de a-şi reprezenta interesele transparent, activ şi profesional în raport cu decizia publică .

Unii au citit și asta: