Au început probele Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VI-a. Câți elevi din Călărași s-au înscris

Miercuri, 12 mai 2021, au început probele Evaluării Naționale, pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

În unitățile de învățământ din județul Călărași, pentru probele Evaluării Naționale, s-au înscris 8539 elevi: 2648 de elevi pentru clasa a II-a, 2909 elevi pentru clasa a IV-a și 2982 de elevi pentru clasa a VI-a.

Miercuri, 12 mai 2021, a avut loc evaluarea națională pentru elevii claselor a VI-a, proba de limbă și comunicare.
Joi, 13 mai 2021, s-a desfășurat proba de matematică şi știinţe ale naturii.

Probele se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astfel:
Evaluarea națională pentru clasa a II-a – 2021
25 mai 2021 – Limba română & limba maternă (scris)
26 mai 2021 – Limba română & limba maternă (citit)
27 mai 2021 – Matematică
28 mai 2021 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit)
Evaluarea națională pentru clasa a IV-a – 2021
18 mai 2021: Limba română
19 mai 2021: Matematică
20 mai 2021: Limba maternă

Toate probele se susțin cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Unii au citit și asta: