in

Bani de liceu: Câți elevi din Călărași sunt beneficiari ai programului

Ministerul Educației a publicat lista beneficiarilor programului „Bani de liceu”.

De această bursă vor beneficia 260 de elevi din județul Călărași.

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2021), este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus. Cuantumul sprijinului financiar pentru anul şcolar 2021-2022 este de 250 lei/lună.

În anul școlar anterior, această bursă a fost acordată pentru 331 de liceeni din județul Călărași.

Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” se desfășoară din anul 2004.
Prin intermediul acestui program, este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/finalizării studiilor.