Beneficiarii PNDR: atenție la termenele de livrare a utilajelor agricole

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) recomandă beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) o atenţie sporită la încheierea şi semnarea contractelor cu furnizorii de echipamente, utilaje și maşini agricole specializate.

„În urma semnalelor primite de la beneficiarii noştri, am solicitat o analiză cu privire la problemele cu care se confruntă aceștia în implementarea proiectelor şi am identificat disfuncționalități în ceea ce privește livrarea de către furnizori a echipamentelor, utilajelor şi mașinilor agricole finanțate cu fonduri nerambursabile.

Este motivul pentru care recomand ca beneficiarii PNDR să acorde o atenție deosebită stipulării foarte clare în contract a unor termene şi condiţii de livrare a bunurilor. Este un mesaj foarte important pe care îl transmit beneficiarilor noștri pentru că livrarea cu întârziere a echipamentelor prelungește implicit şi termenul de implementare al proiectului, termen asumat de către beneficiar prin contractul de finanțare.” a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Respectarea procedurilor de achiziții şi menționarea clară în contracte a termenelor de livrare a utilajelor agricole constituie factori importanți pentru implementarea corectă a proiectelor finanțate prin PNDR.

Reamintim că beneficiarii pot opta pentru procedura de achiziție prin utilizarea Bazei de Date cu prețuri de referință a AFIR.

Aceasta funcționează pe principiul cumpărării directe a echipamentului dorit, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

În acest moment, în Baza de Date cu prețuri de referință sunt înscrise peste 34.000 de elemente.

Unii au citit și asta: