in

Bilanţ ISU Călăraşi: 8 intervenţii pe zi

smurdÎn luna august 2009 pe teritoriul judeţului Călăraşi s-au produs 245 situaţii de urgenţă ceea ce reprezinţă o medie de 7,9 intervenţii  pe zi, mai mult cu aproximativ 4% decât în aceeaşi perioadă a anului 2008 când inspectoratul a intervenit la un număr de 235 situaţii de urgenţă.

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:

► 24 pentru stingerea incendiilor reprezentând 9,8% din totalul intervenţiilor, faţă de 51 incendii în luna august 2008;

► 10 intervenţii la inundaţii, reprezentând 4,1% din totalul intervenţiilor, faţă de niciuna în august 2008;

► 34 arderi necontrolate, reprezentând 13,8% din totalul intervenţiilor, faţă de 175 arderi necontrolate în august 2008;

► 134 intervenţii S.M.U.R.D., reprezentând 54,7% din totalul intervenţiilor, faţă de 4 intervenţii în august 2008;

► 14 acţiuni pentru protecţia comunităţilor, reprezentând 5,7% din totalul intervenţiilor, faţă de 4 în august 2008;

► 29 alte situaţii de urgenţă, reprezentând 11,8% din totalul intervenţiilor, mai mult decât în luna august a anului trecut când s-a intervenit la o intervenţie de acest fel.

Din  cele 245 situaţii de urgenţă, 89 au avut loc în mediul urban reprezentând 36,3% şi  156 în mediul rural, adică 63,7%.

Distanţa totală parcursă de subunităţile Inspectoratului pentru înlăturarea efectelor distructive ale situaţiilor de urgenţă produse în luna august a fost de 2597 km, în medie 10,6 km pe intervenţie.

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi timpul mediu de răspuns a fost de 11,38 minute şi o viteza medie de deplasare la intervenţii de 55,8 km/h.

INCENDII ŞI ARDERI NECONTROLATE

În ceea ce priveşte intervenţiile la incendii şi arderi necontrolate I.S.U. “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi a fost solicitat, în cursul lunii august 2009 să intervină pentru localizarea şi limitarea a 58 situaţii de urgenţă din totalul de 245 al acestei perioade ceea ce reprezintă 23,7%.

La 24 situaţii de urgenţă din totalul de 58, subunităţile inspectoratului au acţionat în cooperare cu S.V.S.U., ceea ce reprezintă 41,4% din totalul intervenţiilor. De asemenea în această perioadă S.V.S.U. au acţionat independent pentru stingerea şi lichidarea a unui număr de 17 incendii şi arderi necontrolate.

Pentru toate aceste intervenţii au fost stabilite cauzele şi împrejurările probabile de producere.

La cele 58 intervenţii generate de incendii şi arderi necontrolate au intervenit subunităţile inspectoratului astfel:

► Det.Călăraşi- 5 incendii + 1 ardere necontrolată, cu un timp mediu de răspuns de 10,1 minute;

► Det.Olteniţa- 2 incendii + 5 arderi necontrolate, cu un timp mediu de răspuns de 9 minute;

► Secţia Lehliu-Gară- 5 incendii + 10 arderi necontrolate, cu un timp mediu de răspuns de 19,7 minute;

► Secţia Dragalina- 2 incendii + 5 arderi necontrolate, cu un timp mediu de răspuns de 18,3 minute;

► Garda de intervenţie Borcea- 3 incendii, cu un timp mediu de răspuns de 23 minute;

► Garda de intervenţie Budeşti- 3 incendii + 9 arderi necontrolate, cu un timp mediu de răspuns de 13,3 minute;

► Garda de intervenţie Chiselet- 4 incendii + 4 arderi necontrolate, cu un timp mediu de răspuns de 15,7 minute.

Timpul mediu de răspuns la acest tip de intervenţii la nivelul inspectoratului în luna august 2009, este de 15,5 minute, faţă de 14,49 minute media din luna august 2008.

Timpul mediu de intervenţie la acest tip de intervenţii la nivelul inspectoratului în luna august 2009, este de 52,4 minute, faţă de 46,3 minute media din luna august 2008.

Cauzele probabile de producere a celor 58 incendii şi arderi necontrolate sunt:

► folosirea intenţionată a sursei de aprindere – 25 intervenţii, reprezentând 43,1%;

► fumatul – 5 intervenţii, reprezentând 8,6%;

► cablu electric defect sau neizolat – 3 intervenţii, 5,2%;

► foc deschis în spaţii deschise – 14 intervenţii, 24,1%;

► aparat electrocasnic defect – 1 intervenţie, 1,7%;

► transformator defect sau suprasolicitat – 1 intervenţii, 1,7%;

► coş de fum deteriorat – 2 intervenţii, 3,4%;

►acţiunea unor persoane iresponsabile – 2 intervenţii, 3,4%;

► foc deschis în spaţii închise – 1 intervenţii, 1,7%;

► alte cauze – 4 intervenţii, 6,9%.

Sursele de aprindere ale celor 82 incendii şi arderi necontrolate au fost:

► flacără – 44(75,9%);

► scurtcircuit electric – 4 (6,9%);

► efectul termic – 5(8,6%);

►jar sau scântei – 2(3,4%);

► scântei electrice – 2 (3,4%);

► autoaprindere – 1 (1,7%).

Valoarea estimativă a bunurilor salvate în cazul celor 58 intervenţii la incendii şi arderi necontrolate a fost de 1.664.000 lei, adică  o medie de 28.689 lei pe intervenţie, mai mică decât media de 67.971 lei pe intervenţie din aceeaşi perioadă a lui 2008, care a însumat de 15.361.590 lei la un număr de 226 intervenţii.

În ceea ce priveşte pagubele produse de cele 24 incendii ele au fost în valoare totală de 548.350 lei, adică o medie de 22.847 lei pe intervenţie, faţă de 189.650 lei la un număr de 51 incendii, înregistrată în aceeaşi perioadă a anului 2008, cu o medie de 3.718 lei.

În perioada supusă raportării am înregistrat în urma intervenţiilor la incendii o persoană adultă decedată, faţă de luna august a anului 2008, cand în am înregistrat un copil decedat şi o persoană adultă rănită.

INTERVENŢII S.M.U.R.D.

În luna august 2009, pe teritoriul judeţului Călăraşi, au avut loc 134 intervenţii de tip S.M.U.R.D. (adică 54,7% din totalul intervenţiilor), faţă de 4 astfel de intervenţii în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pe categorii intervenţiile se impart astfel:

► 1 descarcerare, reprezentând 0,7% din total;

► 1 asistenţă persoane+descarcerare, reprezentând 0,7% din totalul intervenţiilor;

► 132 asistenţă persoane, reprezentând 98,6% din totalul intervenţiilor.

Cele 134 intervenţii au fost repartizate pe subunităţi astfel:

► Detaşamentul Călăraşi- 80 intervenţii la asistenţa persoanelor (59,7%) + 1 intervenţie la  asistenţă persoane + descarcerare (0,7%);

► Secţia Lehliu- 31 intervenţii la asistenţa persoanelor (23,1%);

► Secţia Dragalina- 21 intervenţii la asistenţă persoane (15,7%);

►Detaşamentul Olteniţa- 1 intervenţie la descarcerare (0,7%).

Clasificarea situaţiilor de urgenţă pe categorii este următoarea:

► diverse afecţiuni asistate de SIAMUD, 61 intervenţii, reprezentând 45,5% din total;

► traumatisme asistate de SIAMUD,33 intervenţii, reprezentând 24,6% din total;

► intoxicaţii asistate de SIAMUD,10 intervenţii, reprezentând 7,5% din total;

► accident rutier fără descarcerare, 16 intervenţii, reprezentând 11,9% din total;

► afecţiuni cardiace, 5 intervenţii, reprezentând  3,7 %;

► accident rutier cu descarcerare, 2 intervenţii, reprezentând 1,5% din total;

► stop cardio-respirator, 4 intervenţii, reprezentând 3% din total;

► persoane căzute în locuri publice, 1 intervenţie, reprezentând 0,7% din total;

► arsuri, 1 intervenţie, reprezentând   0,7% din total;

► alte cauze, 1 intervenţii, reprezentând 0,7% din totalul intervenţiilor.

Au fost asistate un număr de 136 persoane, 127 fiind adulţi şi 9 copii.Dintre acestea 4 persoane (adulţi) au fost declarate decedate de către medicul de pe ambulanţă.

La sosirea echipajelor de intervenţie situaţia pacienţilor se prezenta astfel:

► conştienţi- 109;

► inconştienţi- 27.

Predarea acestora de către echipajele SMURD s-a făcut astfel:

► la spital- 116, reprezentând 85,3% din total;

► la centrul de permanenţă/dispensar- 0, 0%;

► la alt echipaj – 4, reprezentând 2,9%;

► rămâne la locul intervenţiei- 16, reprezentând 11,8%.

În luna august au fost primite 31 informări hidrologice precum şi 4 atenţionări cod galben care au fost transmise operativ comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Au fost monitorizate 79 transporturi speciale, toate desfăşurate fără probleme deosebite.