in

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) Călăraşi – de 7 ani în slujba cetăţeanului

BCC Calarasi

În perioda 01.12.2008 – 30.09.2009, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) Calarasi a implementat proiectul “Consolidarea serviciilor Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Călăraşi”. Acest proiect a fost sustinut cu finanţare din partea Uniunii Europene, prin Programul PHARE – Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, Componenta 1 – Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni, 1.1 Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Linia de buget: PHARE 2006/018-147.01.02, Număr de referinţă: 01.01.

In cele 10 luni, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Calarasi a urmarit, prin intermediul proiectului “Consolidarea serviciilor Biroului de Consiliere pentru Cetateni Calarasi” continuarea si consolidarea serviciilor oferite de Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) Călăraşi in cele 12 domenii, precum si organizarea  campaniilor de informare in 5 unitaţi de învatamant din Călăraşi. Grupurile ţintă au fost: cetăţeni care se adreseaza BCC, participanţi la sesiunile de informare, elevi, participanţi la consultarile publice, autorităţi publice locale, cetăţeni informaţi în urma campaniei de promovare BCC si a campaniei 2%.

___________________________________________________________

BCC Călăraşi este o iniţiativă a Asociaţiei Agora, în parteneriat cu Primaria  Municipiului Călăraşi. Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni este un serviciu independent, care oferă gratuit, imparţial şi confidenţial informare şi consiliere pentru cetăţeni, oferindu-le sprijin pentru cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor pe care le au şi ajutându-i să identifice căile de urmat în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă. Serviciile de informare şi consiliere acoperă o paletă largă de domenii: sănătate publică, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului, servicii publice.
___________________________________________________________

BCC Călăraşi face parte dintr-o reţea naţională de organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru ale acestora în localităţi urbane şi rurale. Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în vederea îndrumării şi sprijinirii activităţii desfăşurate de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni. În prezent, din ANBCC fac parte 37 de organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni. Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni reprezintă interesele cetăţenilor în faţa autorităţilor publice şi îşi propune ca, pe baza informaţiilor furnizate de reţeaua BCC, să elaboreze documente cu potenţial de impact asupra dezvoltării politicilor şi serviciilor sociale.

Persoană de contact:Tase Leni – Manager BCC Călăraşi, tel/fax: 0242/313870, e-mail: bcc@asociatiaagora.ro