Ce investiţii vrea să facă Primăria Călăraşi în anul 2013

buget local Calarasi

Aproximativ 125 de miliarde de lei vechi vor fi alocate, anul acesta, pentru investiţii în municipiul Călăraşi, arată Proiectul de Buget făcut public de către Primăria municipiului Călăraşi. După supunerea dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Municipal Călăraşi, vă vom prezenta datele definitive pentru Bugetul municipiului Călăraşi pentru anul 2013.
Datorită majorităţii confortabile de care se bucură USL în structura Consiliului Municipal este de aşteptat ca bugetul să fie adoptat fără multe modificări faţă de prezentul proiect.
În tabelul de mai jos, puteţi consulta care sunt investiţiile propuse de către Primăria municipiului Călăraşi, pentru anul 2013:

TOTAL

LEI

TOTAL

12.509.900

A. LUCRARI IN           CONTINUARE

8.673.500

 

 

B. LUCRARI NOI

2.697.000

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1.139.400

A. LUCRARI IN           CONTINUARE

8.673.500

 

 

CAP.65.02.00: INVATAMANT

965.000

1.INVATAMANT  PMC-* Cofinantare proiect “Eficientizarea consumului de energie termica pentru 6 obiective aflate in administrarea PMC prin montarea de panouri solare pentru preparare apa calda menajera, pompa de caldura, panouri fotovoltaice si instalatie de biogaz.

865.000

2. INVATAMANT  PMC-* Executie Scoala 12

100.000

CAP.67.02.00: CULTURA, RECREERE, RELIGIE  

1.260.000

1. Cap.67.02.05.03: Intretinere zone verzi -SP Pavaje spatii verzi:* Executie parc Sala  Polivalenta

1.000.000

2. Cap.67.02.05.03: Intretinere zone verzi -SP Pavaje spatii verzi; *Parc Constructorilor-executie

260.000

CAP.68.02.00: ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

1.310.000

1.Cap. 68.02.50: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale -P.M.C. Extindere si modernizare centru de zi pentru persoane cu handicap- POR 2007-2013,Axa prioritara 3,domeniu de inteventie 3.2

1.310.000

CAP. 70.02: LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA

5.038.500

1.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Executie sediu PMC aripa Nord

4.000.000

2.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-*Executie retea alimentare cu apa ansamblul de locuinte “Parc rezidential Stirbei Voda”

5.000

3.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-* Retea apa cartier tineri.

100.000

4.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-* Executie retea apa SIDERCA-Uzina de apa.

100.000

5. Cofinantare proiect,,Sursa alternativa de siguranta din strat de profunzime si canalizare zona industrial Nord a municipiului Calarasi – system integrat de reabilitare a sistemului de alimentare si canalizare a statiilor de epurare a apelor uzate in localitati de pana la 50.000 locuitori”

75.000

6.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-* Cofinantare proiect “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Calarasi – CCI 2007RO161PR003 – Europe Aid/119083/D/SV/RO-003/RO/16/P/PA013-4”

100.000

7.Cap.70.02.06: Iluminatul public: * Executie bransament electric Colegiul Stefan Banulescu camin, cantina, colegiu

9.500

8.Cap.70.02.06: Iluminatul public: Racord electric si post de transformare pentru sursa alternative de alimentare cu apa a municipiului Calarasi-puturi forate 1,2,3,4,5

93.000

9.Cap.70.02.06: Iluminatul public: * Racord electric si post de transformare sediu primarie aripa Nord

56.000

10. Cap.70.02.07: Alimentare cu gaze natural in localitati:Cofinantare extindere retele gaze natural in municipiu

500.000

CAP.74.02.00: Protectia mediului  

100.000

Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale:*Executie canalizare Cartier tineri I

100.000

B.LUCRARI  NOI

2.697.000

 

 

CAP.67.02.00: CULTURA, RECREERE, RELIGIE  

340.000

1.Cap.67.02.05.03.Complex agreement Dumbrava: PT+ Executie alimentare cu energie electrica

140.000

5. Cap.67.02.05.03:  Intretinere zone verzi -SP Pavaje spatii verzi: *Executie baza sportiva

200.000

CAP. 70.02: LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA

328.000

1.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-*Executie alimentare cu apa cartier tineri II

100.000

2.Cap.70.02.06: Iluminatul public: *Executie alimentare cu energie electrica  cartier tineri I

100.000

3. Cap.70.02.06: Iluminatul public: Supraveghere video Parc Luceafarului

20.000

4. Cap.70.02.06: Iluminatul public: Supraveghere video Parc Navodari

20.000

5. Cap.70.02.06: Iluminatul public: Supraveghere video Parc Victoriei

20.000

6. Cap.70.02.06: Iluminatul public: Supraveghere video Parc Sf. Anastasia

20.000

7. Cap.70.02.06: Iluminatul public: Racord electri statie de pompare str. Eremia Grigorescu

25.000

8. Cap.70.02.07: Alimentare cu gaze natural in localitati: Deviere conducta gaze in zona blocuri J

20.000

9. Cap.70.02.07: Alimentare cu gaze natural in localitati: Alimentare cu gaze natural bloc N7

3.000

CAP.74.02.00: Protectia mediului  

1.529.000

1.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Extindere retea canalizare menajera str. Ecaterina Teodoroiu (tronson Miron Costin – str. Prel. Sloboziei)

120,000

2.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Extindere retea canalizare menajera str. Caramidari

150,000

3.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Mircea cel Batran

116,000

4.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Aurel Vlaicu

138,000

5.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Ion Creanga

138,000

6.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Bujorului

68,000

7.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Craitelor

59,000

8.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala Porumbeilor

230,000

9.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Tufanelelor

110,000

10.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.Rasaritului

120.000

11.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: * Retea canalizare menajera si pluviala str.George Cosbuc

280.000

CAP.84.02.00: Transporturi   

500.000

1.Cap.:84.02.03: Strazi PMC: *Proiectare si executie strada I.L.Caragiale

500.000

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII (INCLUSIV DOTARI)

1.139.400

 

 

Cap.51.02: AUTORITATE PUBLICA SI ACTIUNI EXTERNE

340.000

1.*Studiu “Strategia si perspectivele de dezvoltare ale municipiului Calarasi”

100.000

2.*Studiu “Plan de actiune pentru energie durabila”

50.000

3.Dotari (multifunctionala 60000 si imprimanta retea 80000)

140.000

4.Licenta operare server

50.000

CAP.67.02.00: CULTURA, RECREERE, RELIGIE  

154.400

1.Cap 67.02.05.03: Intretinere zone verzi – S.P.Pavaje spatii verzi: cheltuieli de capital(inclusiv dotari)

50.000

2.Cap.67.02.05.03: Intretinere zone verzi-SP P.M.C.: Achizitionare si montare mobilier parcuri (pergola, jardinière).

70.000

3. Cap.67.02.05.03: Intretinere zone verzi -SP P.M.C. : *Diriginte de santier

15.000

4. Cap.67.02.05.03: Intretinere zone verzi -SP P.M.C.: *Reproiectare Parc Constructorilor

12.000

5.Program cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 rememorare

7.400

CAP. 70.02: LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA

515.000

1.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Dirigentie santier sediu PMC

15.000

2.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Intocmirea dosarului cererii de finantare pentru proiectele cu finantare nerambursabila conform prevederilor ghidului solicitantului

10.000

3.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Documentatie tehnica anvelopare termica blocuri locuinte conform prevederilor ghidului solicitantului

80.000

4.Proiectare reabilitare termica blocuri de locuinte din municipiul Calarasi

70.000

5.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Cofinantare ” Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din municipiul Calarasi”finantate prin POR  2007-2013

100.000

6.Cap. 70.02.03: Locuinte PMC: * Modernizare /sistematizare Zona Nord STR. Bucuresti a municipiului Calarasi

80.000

7.Cap.70.02.05: Alimentare cu apa-*SF+PT alimentare cu apa cartier tineri II

30.000

8.Cap.70.02.06: Iluminatul public: *Achizitionare tablou electric contorizare Parc  Dumbrava

50.000

9.Cap.70.02.06: Iluminatul public: *Documentatie- supraveghere integrala video in municipiul Calarasi

80.000

CAP.74.02.00: Protectia mediului  

30.000

1.Cap.: 74.02.06: Canalizare si tratarea apelor reziduale: Actiunea ,,Gandeste verde”.

30.000

CAP.83.02.00: AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

10.000

1.Cap.: 83.02.03.30: Alte cheltuieli in domeniul agriculturii: *Cofinantare proiect  “Promovarea produselor pescaresti locale”

10.000

CAP.84.02.00: Transporturi   

90.000

1. Cap.:84.02.03: Strazi PMC: *Cofinantare proiect “Clean Energy Transport for the RO-BG Cross Border Area”

10.000

2. Cap.:84.02.03: Strazi PMC:Modernizare/sistematizare Zona Sud STR. Bucuresti a municipiului Calarasi

80.000

 

Unii au citit și asta: