Călărășenii vor avea o zonă specială pentru picnic

Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii nr. 54/2012 cu privire la desfăşurarea activităţilor de picnic, Administraţia publică locală trebuie să stabilească zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic.

În municipiul Călărași, a fost identificat terenul în suprafaţă de 30.567 mp, situat în Zona Șoseaua Chiciului – strada General Constantin Ștefănescu, care poate fi amenajat pentru desfăşurarea activităţilor de picnic și de petrecere a timpului liber pentru cetățenii municipiului Călărași.

Zonele special amenajate pentru activităţile de picnic sunt „zonele aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilităţi si facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă”.

Zonele indicate pentru activităţile de picnic sunt „zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților, precum și în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului”.

Proiectul va fi spus votului în ședința Consiliului Local Călărași de joi, 28 iunie 2018.

Unii au citit și asta: