Călărășenii vor putea concesiona terenuri pentru construirea de locuinţe

Update:
Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei, pe baza unei solicitări scrise, prețul pentru achiziționarea Caietului de sarcini fiind de .
Data limită pentru depunerea ofertelor este , :.

Primăria Municipiului Călărași intenționează să demareze procedura privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, din cadrul Ansamblului Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea construirii de locuinţe, după ce la finele lunii ianuarie a fost aprobat Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens, în plenul şedinţei ordinare a Consiliului Local municipal.

Redevența minimă propusă (preţul minim de la care va porni licitaţia publicã) este de 0,345 lei (fără TVA )/ lună/ mp, durata concesiunii fiind de 49 ani.

Data, ora și locul unde se va desfășura licitația vor fi stabilite în cadrul anunțului de licitație, ce va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi și publicat conform prevederilor legale.

Unii au citit și asta: