196 de elevi din Călărași primesc burse

Miercuri, 31 octombrie 2018, de la ora 16,30, consilierii locali sunt convocati in sedinta ordinară.

Pe ordinea de zi se află și proiectul privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor de ajutor social, burselor de studiu si burselor de merit pentru elevii din invatamantul preuniversitar de la cursurile cu frecventa din municipiul Calarasi in perioada ianuarie-decembrie 2018.

Conform legii, elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse de ajutor social.

In municipiul Calarasi sunt școlarizați 9715 elevi in invatamantul preuniversitar,cursuri cu frecventa, astfel :
-2556 elevi, nivel primar;
-3011 elevi, nivel gimnazial;
-4148 elevi, nivel liceal

Cuantumul burselor scolare este de 2,02 %, ceea ce reprezinta 196 de burse.
Cuantumul unei burse de ajutor social, burse de merit si burse de studiu este de 100 lei lunar.
Din bugetul local va trebui alocata suma de 176.400 lei pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi ,aferent anului 2018

Unii au citit și asta: