Călărași: 39 de persoane prestează muncă în folosul comunității

La 31 ianuarie 2018, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călărași avea în evidența un număr de 148 familii beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001, cuantumul lunar plătit fiind de 32.822 lei.

Din cele 148 de familii, numai 39 de persoane sunt apte pentru muncă în folosul comunității, ele fiind repartizate în cadrul Serviciului Public Pavaje Spații Verzi, Administrației Cimitirelor, sediului administrativ al Primăriei Municipiului Călărași din strada Progresul și Cantinei Sociale, orele de lucru fiind stabilite conform unui grafic zilnic.

Acestea prestează muncă în folosul comunității în funcție de venitul ajutorului social pe care îl are stabilit potrivit legii.

Tot în folosul comunității mai lucrează, în acest moment, și 69 de persoane care execută pedepsele dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, conform Legii 253/2013.

Acestea au fost repartizate să lucreze în folosul comunității în cadrul următoarelor structuri ale Primăriei Călărași: Serviciul Public Pavaje Spații Verzi – 6 persoane, Serviciul Public Pavaje Spații Verzi – 10 persoane, Administrația Cimitirelor – 32 persoane, Complex Zoo – 12 persoane, Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Antim Ivireanu” – 9 persoane.

Unii au citit și asta: