in

Călărași: 400 000 de lei, pentru finanțarea programelor sportive

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local municipal din 5 aprilie 2024 a fost aprobată suma de 400.000 lei pentru finanțarea unor programe în baza Legii 69 / 2001 a educației fizice și sportului.

În bugetul Municipiului Călărași pe anul 2024 sunt prevăzute sumele de 300 de mii de lei pentru proiecte cu finanțare conform Legii nr. 350/2005, respectiv de 100 de mii de lei conform Legii nr. 69/2001.

Întrucât în ședința Consiliului Local din data de 28.03.2024 a fost aprobată Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Călărași pentru programe finanțate în baza Legii nr. 69/2001 a educației fizice și sportului, precum și solicitările primite în anii anteriori pentru aceste finanțări care vizează în exclusivitate activități de tip sportiv, s-a decis alocarea întregii sume de 400 mii lei pentru programe conform Legii nr. 69/2001, prin retragerea celor 300 mii lei de pe Legea nr. 350/2005.