in

Călărași: Ajutor de încălzire pentru sezonul rece. Ce condiții trebuie să îndeplinești

ajutor incalzire

Primăria Călărași informează că vor fi oferite ajutoare de încălzire pentru sezonul rece, 01.11.2021-31.03.2022.

Ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau persoanele singure al căror venit mediu net pe membru de familie este de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Venitul mediu net reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară.
Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire:
• numai pentru un singur sistem de încălzire
• numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
• numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
• numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
• numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Ajutoarele de încălzire se vor acorda proporțional, prin compensare procentuală, de la 10% până la 100% din valoare facturii, bineînțeles, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, astfel:
* în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este
de până la 200 lei;
* în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
* în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
* în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
* în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
* în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
* în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
* în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
* în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
* în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
* în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea/valorile menționate mai sus, beneficiază lunar, pe tot parcursul anului, de un supliment pentru
energie în sumă fixă, astfel:
* 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
* 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
* 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
* 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este ENERGIA ELECTRICĂ, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se vor acorda astfel:
* începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
* începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
* începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Pentru a obține ajutorul de încălzire / suplimentul, trebuie completat formularul de cerere-declarație pe propria răspundere. Acesta se găsește la sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința sau pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Pentru județul Călărași, formularul poate fi descărcat de aici.

În formular se vor menționa corect următoarele informații:
• toți membrii familiei
• toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
• toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
• sistemul de încălzire utilizat
• toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie

Pentru completarea formularului, solicitantul poate cere ajutorul asistentului social din cadrul primăriei sau poate suna la numărul TelVerde consumator vulnerabil: 0800 86 86 22

După completare, formularul se depune la primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:
– personal
– electronic
– transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:
• îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
• îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică depunerea se va face individual sau prin reprezentanții asociațiilor de proprietari.
De asemenea, acestea vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași, respectiv https://das.primariacalarasi.ro/, împreună cu documentele necesare, cuatumul ajutoarelor de
încălzire și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Documentele vor putea fi transmise și on-line la adresa de e-mail ajutorincalzire@das.primariacalarasi.ro;
Informații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon: 0242.313151 / 0738.381403.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (afişată la sediul DAS) NU beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei.

Cetăţenii sunt rugați să dea dovadă de seriozitate maximă în completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare
(imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.
Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei de Asistență Socială, cu sediul în Călărași, strada Progresului nr.23.


Written by infomuntenia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Concurs pentru adolescenții din Călărași: Știi cum vrei să arate orașul tău?

Record cazuri Covid-19, în Călărași: Peste 200 de infectări în ultimele 24 de ore