in

Călărași: Amendă de 60 000 de lei, pentru munca la negru. Alți 15 angajatori au fost sancționați

În perioada 01 – 07.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în agricultură, construcţii, comerţ, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transporturi, lucrări la instalaţiile electrice, activităţi de pază.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã au verificat 15 angajatori.

Un angajator a fost sancţionat şi s-au aplicat amenzi în valoare de 60000 de lei, pentru muncă nedeclarată.
Au fost dispuse 7 măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 17 controale.

15 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 17000 de lei.
Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 33 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

Până în luna decembrie, inclusiv, Inspecția Muncii va continua să acorde prioritate acţiunilor de comunicare a scrisorilor de informare către angajatorii care prestează activitate în domeniile susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate.

Deficiențele constatate de inspectori:
– neacordarea drepturilor salariale
– angajatorul nu face dovada angajării în baza unui certificat medical
– societatea nu a numit prin decizie lucratorul care acordă primul ajutor în şantier
– societatea a asigurat EIP(echipament individual de protecţie) conform normativului, dar unele sortimente prezentau uzură şi nu era purtat în integralitatea sa, de către toţi lucrătorii
– societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele, intrările şi perimetrul şantierului
– societatea nu completează în fişa individuală de instruire, rubrica “traseul şi durata de deplasare la/de la serviciu”
– instruirea lucrătorilor este insuficientă
– nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare al tractoarelor şi maşinilor agricole din import
– tematicile de instruire periodică nu au fost aprobate de angajator
– nu au fost luate măsuri privind respectarea reglementărilor de securitate privind utilizarea, întreţinerea, revizia sau repararea periodică a echipamentelor de muncă
– planul de prevenire şi protecţie nu a fost completat cu măsuri sanitare şi organizatorice, bazat pe noua evaluare a riscurilor în condiţii de contaminare cu SARS CoV 2
– exista o decizie de desemnare a lucratorilor care aplică măsurile de prim ajutor, însă aceştia nu sunt instruiţi de către o persoană competentă
– nu s-a completat evaluarea sănătăţii la locurile de muncă din societate, specifică condiţiilor de contaminare epidemiologică şi pentru combaterea răspândirii SARS-COV-2